Aby korzystać z tej strony Twoja przeglądarka musi obsługiwać język JavaScript!

To use this page You need to have browser running JavaScript!

strona
główna
Polityka prywatności
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Uniwersytet im Adama Mickiewicza

Obowiązek informacyjny dotyczący danych osobowych RODO zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

1 Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu

2 Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
* umożliwienie rejestracji subdomen w domenie .poznan.pl
* umożliwienie obsługi subdomen w domenie .poznan.pl
* obsługa zgłoszeń i problemów technicznych dotyczących subdomen
* kontakt w celach związanych ze świadczeniem usług oraz obsługą płatniczą
* windykacja należności
* prowadzenie wewnętrznych analiz statystycznych

3 Wszelkie dane pozyskiwane są poprzez formularz rejestrowy oraz potwierdzenie pisemne składanego wniosku

4 Wymagalność podawania danych wynika z przepisów ogólnych prawa handlowego w celu zawarcia umowy, realizacji umowy, obsługi technicznej i księgowej

5 Zgodnie z dyrektywą gwarantujemy prawo dostępu do danych, prawo do poprawy danych, prawo do usunięcia danych po zakończeniu umowy

6 Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu przetwarza dane osobowe tylko i wyłącznie w celu świadczenia usługi rejestracji i utrzymania domen w domenie .poznan.pl, dane nie są przekazywane ani sprzedawane podmiotom trzecim w celach marketingowych, ani przekazywane poza obszar Unii Europejskiej

7 Kontakt mailowy dotyczący danych osobowych: daneosobowe@domeny.poznan.pl lub iod@domeny.poznan.pl