Aby korzystać z tej strony Twoja przeglądarka musi obsługiwać język JavaScript!

To use this page You need to have browser running JavaScript!

strona
główna
Opłata za domeny w domenie poznan.pl

Rejestracja i utrzymanie domeny - 49,59 zł netto rocznie (61 zł brutto).

Ważne informacje:

* Decyzją Rektora od 1.01.2003 została wprowadzona opłata za domenę trzeciego stopnia w domenie poznan.pl, opłata jest roczna i płatność następuje na podstawie faktury wystawionej przez Uniwersystet im A. Mickiewicza.

* Konto na które należy dokonywać płatności:
BZWBK VI odd/Poznań
77 1090 1362 0000 0000 3601 7903

* Opłata obejmuje również wszystkie domeny zarejestrowane do 31.12.2002.

* Każdy kto posiada domenę zarejestrowaną przed 31.12.2002, nie podlega automatycznej opłacie. Do 31.03.2003 musi złożyć oświadczenie woli czy decyduje się wnosić opłaty i wówczas musi wypełnić formularz aktualizacyjny, lub formularz rezygnacji z domeny.

* Wnioskodawca, który nie złożył formularza aktualizacyjnego nie może dokonać zamiany delegacji domeny.

* Wszyscy wnioskodawcy są zobowiązani do płatności za domeny na podstawie wystawionej faktury i terminu płatności. W przypadku braku wpłaty administrator może usunąć delegację danej domeny.

* W przypadku kiedy wnioskodawca opłacił dany okres i na koniec tego okresu nie złożył oświadczenia o rezygnacji z domeny, przyjmuje się automatyczne przedłużenie utrzymania domeny na rok następny.

* W przypadku rezygnacji z domeny po wystawniu faktury przez UAM, opłata w żadnej części nie podlega zwrotowi.